تبلیغات
بزرگترین سایت تفریحیzez.ir بزرگترین سایت تفریحیzez.ir - تراوین
 

تراوین

نویسنده: مهسا

 


اینجا قلمروی قهرمانان است
قهرمانانی که از آتش سربرآورده اند
و از خاک و خون برای خود کاخ هایی عظیم ساخته اند
اینک آن قهرمانان در اینجا گرد هم آمده اند تا با هم افتخاری تازه بیافرینند
نام فرد فرد آن ها، رعشه بر اندام دشمنانشان می افکند
و حمله های هر یک از آن ها، دشمنان را به نابودی می کشاند
آنان فرزندان آتش اند
آنان، فرزندان ققنوس هستند
اینجا قلمروی قهرمانان است
با احترام وارد شوید!

This here is The Kingdom of Heroes & Heroines
The ones who have risen from Fire
& Have built up Palaces from Soil & Blood for themselves
Now they’ve gathered here to create a new Honor
The plain name of each of them alone
throws Panic into their enemies’Flesh
& The bloody attacks of each of them alone
Destroys their enemies
They’re the Children of Fire
They’re the Children of Phoenix
This here is The Kingdom of Heroes & Heroines
Enter with full Respect
۩
۩¸۩
۩¸¸¸۩
۩¸¸¸¸¸۩
۩¸¸¸¸¸¸¸۩
۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩
۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩
۩۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩۩
۩۩¸¸¸¸¸¸¸¸¸۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸۩۩۩
۩۩۩¸¸۩۩۩
۩۩۩¸۩۩۩
۩۩۩¸۩۩۩
۩۩۩¸۩۩۩
۩-۩۩۩۩-۩
( ۞۞۞ )
I(IRAN)I
/`*•.¸,¤°(0)°¤,¸.•*´\
/,¤°´'`°•.¸O¸.•°´'`°¤,\
) ●● (
) ۞۞ (
) ●● (
) ۞۞ (
) ●● (
) ۞۞ (
\_°_/
O
 

() نظرات