تبلیغات
بزرگترین سایت تفریحیzez.ir بزرگترین سایت تفریحیzez.ir - LIFE
 

LIFE

نویسنده: مهسا موضوع: مطالب خواندنی و باحال، 

 

LIFE

What is this force that drives us far from the comfort of the familiar and makes us take up challenge instead even though we know that the glory of this world is world is only transitory? I believe this impulse is called the search for the meaning of life. Over many years of seeking a definitive answer to this question in books art and science and in both the dangerous and easy paths i have followed i have found many answers. I am convinced now that a definitive answer will never be given to us in this life but that at the last at the moment when we stand once more before the creator we will understand each opportunity that was offered to us

Acceptance speech delivered to the Brazilian of letters

زندگی

این چه نیرویی است که ما را از آسایش آشنا جدا می کند و وادار به چالشمان می کند هر چند می دانیم که شکوه این دنیا زودگذر است. به اعتقاد من نام این انگیزه جستجو برای معنای زندگی است. در طول سال ها جستجو برای پاسخ قطعی این سوال در کتابها ،هنرها و علوم ،و همچنین در هر دو مسیر مخاطره و آسایشی که طی کردم پاسخهای متفاوت یافته ام. حالا مطمئنم که پاسخ قطعی را در این زندگی به ما نخواهند داد. بلکه در پایان هنگامی که بار دیگر در مقابل خالق می ایستیم معنای هر یک از فرصت هایی را که در اختیار مان قرار داده اند خواهند فهمید.

سخنرانی پذیرش در حضور فرهنگستان ادبیات برزیل

پائولو کوئلیو Paulo coelho

 

() نظرات