تبلیغات
بزرگترین سایت تفریحیzez.ir بزرگترین سایت تفریحیzez.ir - a different kind of prayerیک دعای متفاوت
 

a different kind of prayerیک دعای متفاوت

نویسنده: مهسا موضوع: مطالب خواندنی و باحال، 

 

ای خدای بزرگ(پدر آسمانی) کمک مان کن تا به خاطر بیاوریم آن کسی که دیشب در خیابان راه ما را بست مادر تنهایی بود که آن روز بعد از نه ساعت کار می راند که با عجله به طرف خانه اش برود تا شام درست کند. به درس بچه ها برسد رختها رل بشوید و چند دقیقه با ارزش را کنار فرزندانش بگذارند.

Heavenly father help us remember that the jerk who cut us off in traffic last night was a single mother who worked nine hours that day and is rushing home to cook dinner help with homework do the laundry and spend a few precious moments with her children.

کمک مان کن تا به خاطر بیاوریم آن مرد ژنده پوش و بی تفاوتی که تنش را خالکوبی کرده و بدون اینکه هیچ تغییر مثبتی در زندگی اش بدهد شاگرد مدرسه مضطرب نورده ساله ای که همه حواسش در پی امتحان نهایی اش بود و می ترسید نتواند برای ترم بعد وام(تحصیلی) بگیرد و مخارج تحصیلاتش را بپردازد.

Help us to remember that the pierced tattooed disinterested young man who can't make change correctly is worried 19-tear old college student balancing his apprehension over final exams with his fear of not getting his student loans for next semester.

خدایا به یادمان بیاور آن آدم بی تفاوتی که هر روز در یک گوشه نشسته و گدایی می کند(در حالی که باید کار کند) اسیر اعتیادی است که ما فقط می توانیم آن را در وحشتناک ترین کابوس های شبانه مان ببینیم.

Remind us lord that the scary looking bum begging for money in the same spot every day(who really ought to get a job) is a slave to addictions that we can only imagine in our worst nightmares.

کمک مان کن تا به خاطر بیاوریم آن زوج پیری که آهسته و با زحمت در راهروی فروشگاه (ضمن سد کردن راه دیگران) قدمی می زنند و از لحظات خود بهترین استفاده را می برند (اگرچه نتیجه آزمایش های هفته قبل زن نشانگر این بود که آخرین سال خرید مشترک آن دو خواهد بود می خواهند که این لحظه های آخر را باهم مزمزه کنند.)

Help us to remember that the old couple walking annoyingly slow through the store aisles and blocking our shopping progress are savoring this moment knowing that based on the biopsy report she got back last week this will be the last year that they go shopping together.

ای خدای بزرگ(پدر آسمانی) هر روز به یادمان بیاور که همه نعمت هایی که که به ما ارزانی داشتیه ای بالاتربن آن محبت است اگر چه کافی نیست که به عزیزانمان محبت کنیم. خدایا دلهامان را بگشا نه فقط به روی نردیکانمان بلکه به روی همه ی انسانها.

Heavenly father remind us each day that of all the gifts you give us the greatest gift is love. It is not enough to share that love with those we hold dear. Open our hearts not to just those who are close to us but to all humanity.

یاری مان کن تا دیر قضاوت کنیم و زود ببخشیم.

یاری مان کن تا شکیبایی همدلی و مهربانی کنیم.

Let us be slow to judge and quick to forgive.

Show patience empathy and love!

 

 

() نظرات