تبلیغات
بزرگترین سایت تفریحیzez.ir بزرگترین سایت تفریحیzez.ir - مبادا که رویاهایت را فرو گذاری
 

مبادا که رویاهایت را فرو گذاری

نویسنده: مهسا موضوع: شعر، 

 

می دانم بر آنی که کار به پایان بری

شاید دیر یاب باشد و بسیار دشوار

شاید بفرسایی و بخواهی رها کنی

گاه تردید کنی که به این همه می ارزد؟

اما به تو ایمان دارم

و ندارم هیچ تردیدی

که پیروز خواهی شد

اگر بکوشی.

 

آماندا پیرس

Don't ever give up your dreams

 

I know your going to make it…

It may take time and hard work

You may become frustrated and at times you'll feel

Like giving up sometimes you may even wonder if it's really worth it

But I have confidence in you

And I know you'll make it if you try

Amanda pierce

 

 

() نظرات